Regulamin sklepu Biopolis

Sklep jest prowadzony przez:
Biopolis D.Czub, A.Wolnik sp.j. ul. 11 Listopada 11, 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP: 9950254984, REGON: 383919338

1. Oferta, składanie zamówień

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie biopolis.pl– zwanym dalej Sklepem.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do respektowania zawartych w nim norm.

3. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy. Koszty wysyłki są uwzględnione jako osobna pozycja w koszyku. Komunikat o cenie wysyłki podawany jest przed zawarciem umowy sprzedaży, każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży

4. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w regulaminie.

5. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

II. Realizacja zamówienia, płatności

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego w informacjach personalnych konta. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail lub jeżeli dane te zawierają błędy. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.

2. Realizacja zamówienia wynosi od 3 do 28 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych – indywidualnych czas realizacji może ulec wydłużeniu.  Dokładny termin realizacji jest wyświetlany po umieszczeniu produktu w koszyku, a także wysyłany mailem po złożeniu zamówienia.

3. Płatności można dokonać na trzy sposoby:

·         płatności online obsługiwane przez przelewy24.pl

·         przelew bankowy

·         za pobraniem

·         płatność gotówką

4. Zamówienia zawierające błędne dane teleadresowe lub budzące wątpliwości Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy ich realizacji.

III. Odbiór towaru, zwrot towaru

1. W obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę czy opakowanie nie zostało naruszone.

·         W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. naderwania taśm zabezpieczających, zgniecenia, przerwania ciągłości opakowania, zamoczenia opakowania prosimy o spisanie protokołu oraz nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

·         O zaistniałej sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę telefonicznie 603-934-634 lub mail: sklep@biopolis.pl

·         W przypadku gdy zawartość uległa zniszczeniu lub paczka nie była kompletna a przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą telefonicznie 603-934-634 lub mail: sklep@biopolis.pl

2. Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni .

Towar zwracany nie może nosić śladów zniszczenia czy zużycia.

·         Koszty przesyłki nadanej do klienta ponosi Sklep, koszt przesyłki zwrotnej kupujący.

·         Przed odesłaniem towaru prosimy skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie należytej procedury zwrotu.

·         Towar wyprodukowany pod indywidualne zamówienie klienta nie będzie podlegał zwrotowi ( dotyczy to wymiarów oraz rozwiązań technicznych modyfikowanych w stosunku do standardowej oferty sklepu)

Zwrotowi nie podlegają:

·         produkty zniszczone, używane oraz noszące ślady montażu.

IV. Dane osobowe

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.

V. Ochrona danych osobowych

1.       Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez Biopolis D.Czub A.Wolnik spółka jawna, który jest ich Administratorem. Przekazane podczas rejestracji konta w Serwisie i/lub składania Zamówienia dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

·         realizacji ewentualnej umowy,

·         w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, w celu informowania o produktach, usługach i promocjach świadczonych przez Serwis.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne – nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

2.       Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do Biopolis D.Czub, A. Wolnik spółka jawna

3.       Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4.       Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia lub Rezerwacji.

VI. Reklamacje

1. Jeśli Konsument zauważy, że towar który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wówczas odesłać uszkodzony towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając arkusz reklamacyjny na adres Sklepu.

2. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres sklep@biopolis.pl jak i w formie pisemnej na adres sklepu. Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj.


3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach poinformować Klienta.


4. Sposób i tryb rozwiązania reklamacji zostanie wskazany kupującemu po zaakceptowaniu reklamacji przez sprzedającego. Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku nieuznania reklamacji sprzedający poinformuje kupującego o powodach odmowy uznania reklamacji.


5. Prosimy przy odbiorze o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób zniszczona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody, nie odbierać paczki niezwłocznie kontaktując się z nami.

VII. Zwroty

1. Termin

Jeśli chcesz zwrócić towar, jako konsument masz do tego prawo w ciągu 14 dni.

2. Procedura

Dla Państwa wygody wybraliśmy kilka form zwrotu.

Należy przesłać oświadczenie informujące o decyzji o odstąpieniu od umowy na adres:

Biopolis D.Czub, A.Wolnik sp.j. ul. 11 Listopada 11, 62-065 Grodzisk Wlkp.

3. Zwrot towaru

Obsługa sklepu po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła informację o terminie odbioru zwracanych produktów. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru oraz przygotowanie przesyłki do nadania w wyznaczonym czasie.

4. Zwrot należności za zakup

W ciągu 14 dni roboczy od otrzymania zwrotu towaru, Sklep zwraca pieniądze na konto wskazane przez kupującego. Zwrot należności w przypadku płatności kartą jest dokonywany na rachunek tej karty.