Drenażowe oczyszczalnie ścieków i szamb

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo popularne wśród osób, które cenią ekologię i chcą zmniejszyć koszty eksploatacji typowych szamb. W Biopolis znajdują się drenażowe oczyszczalnie ścieków o różnej pojemności, odpowiednie do małych oraz bardzo dużych (wielorodzinnych) gospodarstw domowych, różniące się głównie pojemnością. Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni drenażowej jest bardzo prosty. W pierwszym etapie następuje podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym, a w drugim doczyszczenie tlenowe w postaci drenażu rozsączającego. Efektem tych procesów jest rozkład nieczystości w procesie biologicznego utleniania.

Produkty (3):

Jak zbudowane są drenażowe oczyszczalnie ścieków?

Pierwszy etap polega na wstępnym oczyszczeniu ścieków. Ścieki o wadze wyższej niż masa wody opadają na dno, gdzie ulegają sedymentacji i zarazem rozkładowi w procesie fermentacji beztlenowej. Z kolei część ścieków o wadze niższej niż woda zaczyna flotować na jej powierzchni (tworzy się kożuch). Wskutek tych procesów ścieki zostaną oczyszczone z zawiesin, związków organicznych oraz zanieczyszczeń o charakterze pływającym.

Drugi etap to drenaż rozsączający. Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym zostaną przepompowane do układu złożonego z drenów (rur perforowanych), w których nastąpi ich ostateczne oczyszczenie przy pomocy warstw filtracyjnych w postaci żwiru i piachu, gdzie nastąpi proces biologicznego utlenienia i zarazem rozkładu z udziałem mikroorganizmów. Ścieki po tym procesie zostaną wprowadzone do gruntu

Cena oczyszczalni drenażowych – dlaczego to się opłaca?

Drenażowe oczyszczalnie ścieków mają atrakcyjne ceny, dlatego corocznie na to rozwiązanie decyduje się tysiące gospodarstw domowych i nie tylko. Ich zastosowanie nie generuje wysokich kosztów utrzymania i rewelacyjnie sprawdza się jako alternatywa tradycyjnego zbiornika na nieczystości (szamba). W przypadku szamba każdy użytkownik jest zobligowany do jego cyklicznego odsysania nawet co dwa tygodnie lub częściej, co generuje bardzo duże koszty miesięczne i wpływa na dalszą eksploatację. Zamówienie wozu asenizacyjnego może wynosić nawet 150 zł, co w okresie miesięcznym oznacza 300 zł pewnych kosztów utrzymania szamba.

Należy jednak wiedzieć, że drenażowe oczyszczalnie ścieków obowiązuje zakaz użytkowania w niektórych przypadkach. Aby je zbudować, należy dysponować odpowiednio dużą przestrzenią na własnej działce. Dla przykładu odległość oczyszczalni drenażowej od studni musi wynosić co najmniej 15 metrów, a w przypadku drenów rozsączających aż 30 metrów. Jeszcze większe wymogi stoją przed osobami decydującymi się na zastosowanie powierzchniowych złóż filtracyjnych – w tym przypadku minimalna odległość instalacji od studni musi być większa niż 70 metrów.