EKOLOGICZNY DOM- Enzyfix do pralek zmywarek i odpływów

Netto: 48,46 

Podatek: 11,15 

Brutto: 59,61 

Brak w magazynie

Enzyfix- zestaw skoncentrowanych enzymów które z duża skutecznością rozkładają zanieczyszczenia i osady organiczne które powstają i składują się w pralkach, zmywarkach i odpływach. Dzięki specjalnej mieszance enzymów nie dość ze Enzyfix degraduję złogi oraz likwiduje brzydkie zapachy, biopreparat nie niszczy żadnych urządzeń oczyszczanych oraz rur odpływowych a wręcz wydłuża okres ich bezawaryjnej pracy, również pomaga w procesie biodegradacji.

Informacje ogólne:
P264 – Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P280 – Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Czyszczenie pralki:
Czyszczenie pralki należy rozpocząć po opróżnieniu bębna pralki, w litrze chłodnej wody rozpuścić jedną miarkę preparatu i wlać go do bębna oraz drugą miarkę wyspać do dozownika proszku. Po operacji włączamy pralkę na najdłuższy tryb i ustawiamy temperaturę ok. 40-50 °C. Można powtórzyć operację.
Czyszczenie zmywarki:
Czyszczenie zmywarki należy rozpocząć po opróżnieniu zmywarki, w litrze chłodnej wody rozpuścić jedna miarkę preparatu i wlać go do zmywarki oraz drugą miarkę należy wsypać do dozownika tabletek. Kolejnym krokiem będzie włączenie zmywarki w trybie „eco” i jak najdłuższy tryb pracy z temperaturą ok 40-50°C. Operację można powtórzyć.
Czyszczenie odpływu:
Odpływ również można wyczyścić preparatem. Bierzemy dwie miarki preparatu i rozpuszczamy je w litrze chłodnej wody, jeżeli preparat nie rozpuści się całkowicie należy dolać małą ilość wody. Tak przygotowany preparat wlać do udrożnionego odpływu i pozostawić go najlepiej na całą noc, po nocy należy przepłukać go większą ilością wody by wymyć rozłożone osady. Operację można powtórzyć.

Producent: Biozym