Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

22 marca 2022

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekonomiczny, ekologiczny i nowoczesny system – inwestycja, która stanowi doskonałą alternatywę dla coraz bardziej przestarzałego rozwiązania, czyli szamba. Co powinieneś wiedzieć zanim się na nią zdecydujesz? Jak wygląda zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków krok po kroku? Przeczytaj nasz poradnik, a uzyskasz odpowiedzi na te i podobne pytania. Zapewniamy, że po jego lekturze formalności związane z budową prywatnej oczyszczalni ścieków staną się dla Ciebie mniej zawiłe i nieskomplikowane.

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków – od czego zacząć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ściślej mówiąc art 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego, przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę w zasadzie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązkowe jest jednak jej zgłoszenie. Od czego zacząć tę procedurę? Jeśli zdecydowałeś się na montaż oczyszczalni już na etapie budowy domu, wpisz ją do projektu jako element gospodarki ściekowej. To rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ za jednym zamachem uzyskujesz pozwolenie na budowę i zezwolenie na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków. W pozostałych przypadkach powinieneś zgłosić  budowę w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta – w przypadku miast na prawach powiatu.

Jak wypełnić zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Na początek, po uiszczeniu opłaty, musisz pobrać mapkę opiniodawczą działki, na której ma powstać oczyszczalnia. Uzyskasz ją w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym. Jeśli posiadasz aktualną mapę projektową, możesz skorzystać również z niej. W kolejnym kroku zaznacz na mapce urządzenia pozwalające na funkcjonowanie przyszłej oczyszczalni, na przykład przyłącze i rozsączenie. Następnie pobierz i uzupełnij odpowiednie druki, które znajdziesz na stronie internetowej właściwego Starostwa Powiatowego lub stacjonarnie w danym urzędzie. Wypełnij druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zgłoszeniu powinieneś określić rodzaj, zakres oraz sposób przeprowadzania prac budowlanych, a także termin ich zakończenia. Pamiętaj, by budowę oczyszczalni zgłosić maksymalnie do 21 dni przed planowanym terminem realizacji. Powinieneś przedłożyć następujące dokumenty:

 • mapę uwzględniającą rozmieszczenie nowych urządzeń,
 • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia,
 • uzupełniony druk oświadczenia,
 • opis techniczny oczyszczalni.

Jeśli w ciągu 21 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji, nie zostaniesz poinformowany o przeciwwskazaniach, oznacza to, że możesz rozpocząć budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Ta, tak zwana “milcząca zgoda” jest ważna przez 2 lata od dnia wskazanego jako rozpoczęcie prac budowlanych.

Jakie odległości należy zachować przy budowie oczyszczalni?

Planujesz budowę prywatnej oczyszczalni ścieków? Kolejną kwestią, o której powinieneś pamiętać jest zachowanie odpowiednich odległości od poszczególnych elementów infrastruktury umiejscowionych na posesji. Obowiązek ten dotyczy nie tylko działki inwestora, ale również terenów z nią sąsiadujących. Co to oznacza w praktyce? Na przykład rozsączenie musi znajdować się 30 m od ujęć wody pitnej zarówno na Twojej działce, jak i na posesji Twojego sąsiada.

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków powinieneś pamiętać o następujących odległościach:

 • granica działki sąsiedniej – 2 m od oczyszczalni, 2 m od studni chłonnej,
 • droga – 2 m od oczyszczalni, 2 m od studni chłonnej,
 • studnia wody pitnej – 15 m od oczyszczalni, 30 m od studni chłonnej,
 • krzewy lub drzewa – 3 m od oczyszczalni, 3 m od studni chłonnej,
 • wodociąg – 1,5 m od oczyszczalni, 1,5 m od studni chłonnej,
 • gazociąg – 1,5 od oczyszczalni, 1,5 m od studni chłonnej,
 • kable elektryczne – 0,8 m od oczyszczalni, 0,8 m od studni chłonnej,
 • woda gruntowa – 1,5 m od studni chłonnej.

Kiedy zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków to za mało

Pamiętaj, że zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków czasami jest niewystarczające. W niektórych przypadkach konieczne jest rozpoczęcie procedury od złożenia operatu wodnoprawnego. Kiedy jest to niezbędne? Gdy planujesz odprowadzenie oczyszczonego ścieku od rzeki, rowu melioracyjnego lub innego obiektu wodnego, który zlokalizowany jest poza należącym do Ciebie terenem. Druga sytuacja, w której wymagany jest operat wodnoprawny to prognozowany zrzut ścieków przekraczający 5m³ w ciągu doby.

Jeśli na Twojej działce nie ma przeciwwskazań do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zastanów się nad przeprowadzeniem tej inwestycji. To innowacyjny system, który jest bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne szamba. Jak wyżej udowodniliśmy, formalności związane z budową prywatnej oczyszczalni nie są ani skomplikowane, ani długotrwałe – nie zapominaj tylko o kilku omówionych przez nas zasadach.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – kiedy nie jest możliwa?

Sprawdzałeś, jak wypełnić zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, złożyłeś wymagane dokumenty i mimo to nie możesz rozpocząć inwestycji, ponieważ władze gminy czy starostwa wniosły sprzeciw? Nie masz pozwolenia na oczyszczalnię przydomową? Taka sytuacja może zdarzyć się, jeśli teren, na którym ma się znajdować urządzenie, jest objęty zbiorową siecią kanalizacyjną. Natomiast na obszarach, na których nie ma dostępu do zbiorowej kanalizacji, możliwość montażu oczyszczalni przydomowej zależy od planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, od lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków to nie wszystko

 • Wykonaj projekt oczyszczalni.

W planie oczyszczalni warto zawrzeć informacje o sposobie oczyszczania nieczystości, który będzie odpowiedni do warunków, jakie są na danej działce, a także wskazać odbiornik oczyszczonych ścieków i opisać poszczególne elementy systemu. Zaprojektowanie oczyszczalni najlepiej zleć profesjonalistom – odpowiednim wyborem będzie firma, która zajmuje się też sprzedażą i montażem takich urządzeń.

 • Wybuduj przydomową oczyszczalnię ścieków przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zaplanuj odpowiednio wcześniej. Po to, żeby prace nad jej budową rozpocząć w okresie między jesienią a wiosną. To ważne, ponieważ kiedy na zewnątrz jest ciepło, nie będzie problemów ze zrobieniem wykopów. Zimą czy późną jesienią mogłoby być to utrudnione.

 • Złóż wniosek o dofinansowanie.

Możesz otrzymać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej wysokość jest w stanie pokryć nawet połowę wydatków związanych z zakupem oraz instalacją takiego systemu. W Urzędzie Gminy sprawdzisz, jakie wymagania musisz spełnić, żeby otrzymać taką pomoc.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – obowiązki właściciela

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nakłada na właściciela posesji kilka obowiązków. Na szczęście nie jest trudno się z nich wywiązać, a ich wypełnianie przekłada się na lepsze funkcjonowanie urządzenia. Po pierwsze, co roku wykonaj serwis oczyszczalni – w pierwszych latach gwarancyjny, później pogwarancyjny – upewnij się, że podczas niego zostały sprawdzone wszystkie najważniejsze elementy instalacji. Pamiętaj też o okresowym usuwaniu nadmiaru osadu z reaktora. W zależności od modelu systemu, producenci rekomendują wywóz nieczystości co sześć miesięcy lub raz do roku. Nie bagatelizuj tego, ponieważ nadmiar osadu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Co bardzo ważne, wszystkie te prace powinny być potwierdzone umową.