Przepompownia BP S mini

Netto: 3 400,00 

Podatek: 782,00 

Brutto: 4 182,00 

Brak w magazynie

Brudna woda to cześć każdego gospodarstwa domowego, obiektu sportowego, edukacyjnego czy gastronomicznego. Woda zużywana do spłukiwania toalety, prania lub mycia powinna być odprowadzona do oczyszczalni. Jeśli jest to możliwe, system odprowadzania bazuje na grawitacji i naturalnej różnicy poziomów. Jednak często zdarza się, że kanał ściekowy jest ulokowany zbyt wysoko. W takim wypadku niezbędne jest zastosowanie systemu przepompowującego ścieki.
Przepompownie przydomowe ścieków to kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne, wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczone są do odprowadzania ścieków komunalnych, sanitarnych, wód drenażowych, opadowych, odwodnieniowych i podobnych mediów na większe odległości. Możliwe jest także podnoszenie ścieków na wyższy poziom. Urządzenia te mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie ukształtowanie terenu, wysoki poziom wód gruntowych lub duża odległość od miejsca zrzutu, nie pozwalają na korzystanie z systemów grawitacyjnych. Ścieki spływają z indywidualnych gospodarstw domowych, małych wspólnot sąsiedzkich, obiektów sportowych, ośrodków wypoczynkowych czy też z zakładów przemysłowych, do zbiornika przepompowni. Następnie, dzięki wykorzystaniu pompy zatapialnej, tłoczone są rurociągiem do kolektorów zbiorczych sieci kanalizacyjnej lub bezpośrednio do samej oczyszczalni.

Producent: Bamar Tech