Dofinansowania do oczyszczalni przydomowej – jak je otrzymać?

8 grudnia 2021

Inwestycja w postaci instalacji przydomowej oczyszczalni wiąże się z dużymi kosztami, dlatego coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych rozważa skorzystanie z dofinansowania, które jest dużym udogodnieniem. Jednak aby otrzymać dotację, należy przede wszystkim spełnić szereg warunków oraz dopełnić niezbędnych formalności. Poznaj już dziś wszelkie szczegóły w poniższym wpisie, w którym znajdziesz wiele odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z dofinansowaniem do przydomowej oczyszczalni. Zapraszamy do lektury!

Warunki, które należy spełnić, aby móc starać się o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków

Na początku warto poznać wszystkie warunki, które należy spełnić, aby móc starać się o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim tego rodzaju inwestycji nie można wybudować na dowolnej działce, gdyż teren musi spełnić określone warunki gruntowe i mieć odpowiednią wielkość. Ponadto sama budowa oczyszczalni powinna być poprzedzona profesjonalnym sprawdzeniem przepuszczalności gruntu oraz skontrolowaniem poziomu wód gruntowych. Wspomniana wielkość działki powinna pozwolić na to, aby odległość zainstalowanego zbiornika wynosiła minimum 15 metrów od najbliższego ujęcia wody. Dodatkowo warto wiedzieć, że budowa oczyszczalni przydomowej o wydajności do 7,5 m3 na dobę wymaga zgłoszenia jej instalacji w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. Jeśli decydujemy się na oczyszczalnię, której ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych, należy zdobyć pisemną zgodę właściciela wód i sąsiadujących osób na przeprowadzenie instalacji przez ich działkę. 

Procedura ubiegania się o otrzymanie dofinansowania do przydomowej oczyszczalni – krok po kroku

Ubieganie się o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z kilku etapów. Warto poznać całą procedurę krok po kroku, którą przedstawiamy w poniższym punktach:

  • wypełnienie właściwego wniosku dotyczącego dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków dostępnego na stronie internetowej lub w urzędzie gminy (w odpowiednim terminie). Zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, a do pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezbędna jest jego kompletność i załączenie wymaganych dokumentów,
  • złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • złożenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której planujemy pozyskać dofinansowanie,
  • okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
  • budowa przydomowej oczyszczalni,
  • kontrola realizacji przedsięwzięcia,
  • wypłata dotacji.

Niezbędne dokumenty wymagane do otrzymania dotacji

Warto poznać listę niezbędnych dokumentów, które wymagane są do otrzymania dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków. Wśród nich znajdują się:

  • kopie faktur i rachunków wraz z oryginałami potwierdzającymi poniesione koszty,
  • dokumenty świadczące o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • dokumenty potwierdzające wykonanie przewidziane wcześniejszą umową.

Prawidłowe użytkowanie oczyszczalni to podstawa

Oczywiście bardzo ważną kwestią po otrzymaniu dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków jest prawidłowe jej użytkowanie. Należy liczyć się z kontrolami właściwych organów, które dokładnie sprawdzają stosowanie odpowiednich bioaktywatorów, regularne czyszczenie filtrów i wywożenie osadów. Oczywiście Wojewódzki Fundusz przekazujący dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni będzie wymagał wykonania jej przez firmę, która specjalizuje się w tej kwestii.

Na jaką wysokość dofinansowania można liczyć?

Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej może sfinansować nawet do 100% poniesionych kosztów, w tym 20-30% może być dotacją bezzwrotną, którą można przeznaczyć na zakup oczyszczalni. Kwalifikowane inwestycje nie mogą przekroczyć 12 000 zł brutto, jednak wielkość tej kwoty zależy od danego województwa. Do kosztów należy zakup i budowa oczyszczalni, w tym również niezbędnych materiałów i akcesoriów oraz wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych. Warto także wiedzieć, że do kosztów nie zalicza się opłat geodezyjnych, zakupu części działki w celu budowy oczyszczalni czy też opracowania dokumentacji projektowej. Wypłata środków z dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków następuje po zakończeniu realizacji inwestycji, dlatego niezbędne jest dysponowanie własnymi środkami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, gdzie znajdziesz szeroką ofertę biologicznych oczyszczalni przydomowych.