Dofinansowania do oczyszczalni przydomowej – jak je otrzymać?

8 grudnia 2021

Instalacja przydomowej oczyszczalni wiąże się z dużymi kosztami, dlatego coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych rozważa skorzystanie z dofinansowania – które bez wątpienia stanowi dla nich bardzo duże udogodnienie, a przede wszystkim odciąża portfel inwestora. Jednak, aby otrzymać dotację, należy spełnić szereg warunków oraz dopełnić niezbędnych formalności. Jakich? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w poniższym wpisie. Odpowiadamy na najczęstsze pytania, które związane są z dofinansowaniem do przydomowej oczyszczalni. Zapraszamy do lektury!

Warunki, które należy spełnić, aby móc starać się o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków

Na początku warto poznać wszystkie kryteria, obowiązujące przy ubieganiu się o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim tego rodzaju inwestycji nie można wybudować na dowolnej działce, gdyż teren ten musi spełnić określone warunki gruntowe i mieć odpowiednią wielkość. Ponadto sama budowa oczyszczalni musi być poprzedzona profesjonalnym sprawdzeniem przepuszczalności gruntu oraz kontrolą poziomu wód gruntowych. Wspomniana wielkość działki powinna pozwolić na to, aby odległość zainstalowanego zbiornika wynosiła minimum 15 m od najbliższego ujęcia wody. Dodatkowo warto wiedzieć, że budowa oczyszczalni przydomowej o wydajności do 7,5 m³ na dobę wymaga zgłoszenia jej instalacji w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub urzędu gminy. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. Jeśli decydujemy się na oczyszczalnię, której ścieki będą odprowadzane do wód powierzchniowych, należy zdobyć pisemną zgodę właścicieli wód i sąsiadujących działek na przeprowadzenie takiej instalacji. Na koniec jeszcze jedna istotna informacja – wymagania dotyczące otrzymania dotacji są różne dla poszczególnych regionów Polski. Dlatego zanim rozpoczniesz budowę przdymowej oczyszczalni, sprawdź warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu podlegasz.

Procedura ubiegania się o otrzymanie dofinansowania do przydomowej oczyszczalni – krok po kroku

Ubieganie się o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków to proces, który składa się z kilku etapów. Warto poznać całą procedurę krok po kroku, którą przedstawiamy w poniższym punktach:

  • wypełnienie właściwego wniosku dotyczącego dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków dostępnego na stronie internetowej lub w urzędzie gminy (w odpowiednim terminie). Zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, a do pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezbędna jest jego kompletność i załączenie wymaganych dokumentów,
  • złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • złożenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której planujemy pozyskać dofinansowanie,
  • okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
  • budowa przydomowej oczyszczalni,
  • kontrola realizacji przedsięwzięcia,
  • wypłata dotacji.

Niezbędne dokumenty wymagane do otrzymania dotacji

Ponadto warto poznać listę niezbędnych dokumentów, których złożenie wymagane jest do otrzymania dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków. Wśród nich znajdują się:

  • kopie faktur i rachunków wraz z oryginałami potwierdzającymi poniesione koszty,
  • dokumenty świadczące o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • dokumenty potwierdzające wykonanie przewidziane wcześniejszą umową.

Dofinansowania do oczyszczalni przydomowej – trudności, jakie możesz napotkać

Choć dotacje do przydomowej oczyszczalni ścieków są przyznawane większości wnioskującym, którzy spełniają wyżej wymienione wymagania, czasami występują dodatkowe ograniczenia w wypłacie tych środków. Jakie? Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni adresowane jest przede wszystkim do osób fizycznych, dlatego jeśli w danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza i jej siedziba zajmuje ponad połowę jej powierzchni, Twój wniosek prawdopodobnie zostanie odrzucony. Takim samym utrudnieniem jest sytuacja, w której wynajmujesz pomieszczenie stanowiące ponad 50% powierzchni użytkowej Twojego domu. Kolejny problem stanowi planowana rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w danym regionie w ciągu najbliższych 3 – 4 lat. Ponadto, jeśli w Twoim gospodarstwie domowym jest zainstalowany bezodpływowy zbiornik na nieczystości, najlepiej zlikwiduj go, zanim złożysz wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj również, że dotacje do przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawane są tylko w przypadku budowy niektórych z tych systemów. Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie, zdecyduj się na te określane jako ekologiczne, które mają niezbędne atesty i certyfikaty oraz są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Pamiętaj, aby sprawdzić te informacje, zanim złożysz wniosek i na tej podstawie wybierz odpowiedni model oczyszczalni.

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków – co ułatwi Ci jej otrzymanie?

Jak wyżej wspomnieliśmy, dofinansowania do oczyszczalni przydomowej znacznie łatwiej otrzymać wtedy, kiedy w Twojej okolicy w najbliższych latach nie jest planowana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Co jeszcze pomoże Ci uzyskać dotację? Na Twoją korzyść działa zlecenie firmie zewnętrznej montażu przydomowej oczyszczalni. Czasami udzielane są zgody na samodzielną budowę takiego systemu, ale zależy to od wymagań obowiązujących w danym regionie. Najbezpieczniej będzie, jeśli przed rozpoczęciem inwestycji, sprawdzisz, jak wyglądało to w przypadku wcześniej pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Dotacja do przydomowej oczyszczalni ścieków – ile trwa proces jej przyznania?

Chcesz korzystać ze środków uzyskanych z dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków jak najszybciej? Zapewne tak, pamiętaj więc o złożeniu wniosku odpowiednio wcześnie. Równie ważne jest skrupulatne wypełnienie formularza oraz dołączenie do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Zawarcie umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z kolei wypłacenie środków jest możliwe dopiero po zakończeniu budowy systemu.

Prawidłowe użytkowanie oczyszczalni to podstawa

Oczywiście bardzo ważną kwestią po otrzymaniu dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków jest prawidłowe jej użytkowanie. Należy liczyć się z kontrolami właściwych organów, które dokładnie sprawdzają stosowanie odpowiednich bioaktywatorów, regularne czyszczenie filtrów i wywożenie osadów. Oczywiście Wojewódzki Fundusz przekazujący dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni będzie wymagał wykonania jej przez firmę, która specjalizuje się w tej kwestii.

Na jaką wysokość dofinansowania można liczyć?

Dofinansowanie do oczyszczalni przydomowej może sfinansować nawet do 100% poniesionych kosztów, w tym między 20 a 30% może stanowić dotację bezzwrotną, którą należy przeznaczyć na zakup oczyszczalni. Kwalifikowane inwestycje nie mogą przekroczyć 12 000 zł brutto, jednak wielkość tej kwoty zależy od danego województwa. Do kosztów należy zakup i budowa oczyszczalni, w tym również niezbędnych materiałów i akcesoriów oraz wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych. Warto także wiedzieć, że do kosztów nie zalicza się opłat geodezyjnych, zakupu części działki w celu budowy oczyszczalni czy też opracowania dokumentacji projektowej. Jak już wyżej zaznaczyliśmy, wypłata środków z dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków następuje dopiero po zakończeniu realizacji inwestycji, dlatego mimo wszystko niezbędne jest dysponowanie własnymi środkami.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, gdzie znajdziesz szeroką ofertę biologicznych oczyszczalni przydomowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu, gdzie znajdziesz szeroką ofertę biologicznych oczyszczalni przydomowych.