EKOLOGICZNY DOM- Tabletki do zmywarki 30szt.

Netto: 31,71 

Podatek: 7,29 

Brutto: 39,00 

6 w magazynie

Enzymatyczne tabletki do zmywarek najwyższej jakości które są bez fosforanów, bardzo dobrze dobrany skład mieszanki pozwala na rewelacyjne mycie w niskiej temperaturze (45 do 55°C) lub w trybie „eko”, dzięki temu koszty energii elektrycznej oraz wody są niższe. Enzymy które zawarte są w tabletkach odtłuszczają oraz rozkładają zanieczyszczenia organiczne już w trakcie zmywania, bez użycia nabłyszczacza i soli dzięki czemu możemy cieszyć się krystalicznie czystymi naczyniami, a także czystą oraz lśniącą i pachnącą zmywarką. Tabletki szczególnie polecane są dla użytkowników którzy posiadają, przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba oraz osób które chcą dbać o środowisko. Oprócz mycia naczyń i czyszczenie wnętrza zmywarki, wpływa na znaczne poprawienie warunków eksploatacji domowych instalacji kanalizacyjnych.
Informacje ostrzegawcze:
P264: Dokładnie umyć ręce

P280: Stosować ochronę oczu.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/Zgłosić się pod opiekę lekarza.
Tabletki przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci!
Naczynia najlepiej wstępnie opłukać z resztek jedzenia i umieścić w zmywarce.
Tabletkę wyjąć z folii i umieścić w dedykowanym miejscu w zmywarce, zgodnie z zaleceniami producenta.
Nastawić zmywarkę na (40 – 50 °C ) lub tryb „eco” i uruchomić urządzenie.
Naczynia przypalone lub mocno zapieczone warto wstępnie namoczyć. Ewentualnie skorzystać z preparatu do usuwania trudnych zanieczyszczeń (OH) CLEAN.

Producent: Biozym