Lityme utylizator gnojowicy hodowli ściółkowej 5kg

Netto: 221,30 

Podatek: 50,90 

Brutto: 272,20 

Brak w magazynie

Lityme to koncentrat enzymatyczno-bakteryjny do hodowli zwierząt. Produkt służy do osuszania ściółki, skutecznie likwiduję zapach amoniaku, polepsza warunki bytowania trzody, przyspiesza również proces kompostowania na płycie obornikowej. Biopreparat zawiera bardzo dużo immobilizowanych enzymów oraz wysoką koncentrację (3,5-4mld/1g produktu) pożytecznych bakterii. Są dwie fazy cyklu, w fazie pierwszej enzymy rozkładają duże cząstki substancji organicznych natomiast w drugiej bakterie które są w biopreparacie zajmują się rozkładem szkodliwych substancji organicznych na proste związki nieorganiczne. Preparat nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych ani związków toksycznych które mogą być szkodliwe dla zwierząt, ludzi, środowiska naturalnego.
Korzyści stosowania Lityme:
• Zdecydowana (ok. 95 %) redukcja odorów i wydzielającego się amoniaku,
• poprawa warunków zdrowotnych zwierząt,
• preparat działa w szerokim zakresie pH 5,5-9,5 (optymalnie 6,5 – 8),
• poprawa właściwości nawozowych,
• lepszy wskaźnik konsumpcji i zdecydowana poprawa rezultatów zootechnicznych,
• bezpieczny w użyciu.
• mniejsze zużycie ściółki dzięki jej osuszaniu,
• zdecydowanie przyspiesza proces kompostowaniana płycie obornikowej,
• zwiększa poziom azotu organicznego w oborniku i gnojówce,
Informacje ostrzegawcze:
Zawiera subtylizynę. Może powodować powstanie reakcji alergicznej.
Przed użyciem produktu:
• oczyścić i zdezynfekować budynki,
• odczekać 3 dni przed pierwszym zastosowaniem Lityme,
• rozsypać Lityme bezpośrednio na podłożu,
• rozłożyć ściółkę na podłożu,
• rozsypać preparat Lityme na ściółkę,
• raz w tygodniu stosować dawkę eksploatacyjną przed położeniem nowej warstwy ściółki.
Dozowanie:
• dawka początkowa 10 g/ m² powierzchni.

• dawka eksploatacyjna 5 – 6 g/ m² tydzień.

Producent: Biozym