Enzybac biopreparat do eksploatacji oczyszczalni 25kg

Netto: 1 841,67 

Podatek: 423,58 

Brutto: 2 265,25 

Brak w magazynie

ENZYBAC-to jeden z najskuteczniejszych koncentratów enzymatyczno-bakteryjnych który służy do rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach bytowo gospodarczych, przeznaczony jest do wszystkich typów oczyszczalni i szamb. W skład biopreparatu wchodzą immobilizowane enzymy oraz ogromnie duża zawartość pożytecznych bakterii. Dzięki połączeniu tych elementów zapewnia szybki i skuteczny rozkład złożonych związków organicznych w ściekach. Dzięki niemu możemy się cieszyć skuteczną pracą oczyszczalni oraz likwiduje uciążliwe odory. Enzymy które są dodawane do biopreparatu decydują o tym w jak szybkim czasie zacznie się proces rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach w początkowym etapie ich biodegradacji, koncentrat zawiera wysoką koncentrację efektywnych bakterii oraz dodawane w fazie produkcji kompleksy immoblilizowanych enzymów. W pierwszym etapie biodegradacji, dzięki dokładnie dobranym enzymom, rozkłada złożone i odorogenne związki organiczne, w drugim tlenowe bakterie do szamba katalizują szybkość i skuteczność procesów biochemicznych. Związki które powstają w wyniku tych procesów: azot i woda oraz dwutlenek węgla, naturalnie są to związki które są całkowicie obojętne dla najczulszego powonienia, dlatego efektem jego pracy jest też likwidacja uciążliwych zapachów. Biopreparat może być stosowany w wielu rodzajach instalacji i urządzeń: betonowe, metalowe, wykonane z tworzyw sztucznych, ceramicznych itp. Nie powoduje korozji, uszkodzeń czy rozszczelnienia. Nie zawiera chorobotwórczych mikroorganizmów ani związków toksycznych. Jest bezpieczny dla środowiska, zwierząt i ludzi.
Biopreparat zapewnia znaczny potencjał do namnażania efektywnych bakterii, wysoka skuteczność zarówno w warunkach tlenowych jak też w beztlenowych, także przy wahaniach temperatury oraz wskaźnika pH, ograniczenie rozwoju mikroorganizmów patogennych w ściekach, ma bardzo wysoką skuteczność w dekompozycji i rozkładaniu substancji występujących w ściekach typu: tłuszcze, węglowodany, białek, związki celulozy czy fosforu.
Korzyści stosowanie preparatu Enzybac:
• brak uciążliwego zapachu,
• rozkład związków na mniejsze cząstki o mniej złożonej strukturze,
• dalsze rozbicie struktury prostych związków organicznych na H2O i CO2 dzięki działaniu wyselekcjonowanych bakterii,
• nieodwracalne rozbicie struktury chemicznej związków organicznych
występujących w ściekach i osadach,
• zmniejszenie objętości osadów ściekowych i ich mineralizacja,
• poprawia jakość ścieku,
• czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych.
Mechaniczno-biologiczne miejskie i gminne oczyszczalnie ścieków:
• zaleca się stosowanie dawki 0,5 – 2,5 g preparatu Enzybac na m³ ścieków,
• preparat rozpuścić w wodzie,
• następnie dozować roztwór do sieci kanalizacyjnej lub przepompowni.
Szamba osiedlowe, kontenerowe:
• jednorazowo 25 g preparatu Enzybac (dawka inicjacyjna) na każdy m³ ścieków,
• eksploatacja: 3 – 5 g preparatu Enzybac na każdy m³ ścieków dopływających, raz na tydzień.
Dzikie wylewiska ścieków, rowy melioracyjne zalane ściekami organicznymi:
• operację powtarzać do całkowitego zaniknięcia odorów lub naturalnej infiltracji czy odparowania wylewiska,
• jednorazowo 40 g preparatu Enzybac na każdy m³ oszacowanej objętości ścieków,
• co trzy dni rozlewać po powierzchni roztwór preparatu w ilości 20 g na m² obliczonej ich powierzchni.

Producent: Biozym